?стеу есімдік правила написания

Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «Что такое есімдік правила …» по предмету 📘 Казахский язык, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.

Смотреть другие ответы

Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

Есімдік тақырыбы бойынша тест тапсырмасы,

1. Жіктеу есімдігін табыңыз.

А) Бұлар

В) Қайдан? С) Ешкім

Д) Олар Е) Кейбіреу

2. Күрделі есімдіктер қатарын табыңыз.

А) Күллі, барша, тегіс

В) Өзім, өзді-өзі, өздеріңіз

С) Қашаннан? Қайсысы? Неңіз?

Д) Әркім, қайсібір, ешқашан

Е) Мынау, осыңыз, сонымен

3. Көбінесе тәуелденіп және септеліп қолданылатын есімдік түрін көрсетіңіз.

А) Сұрау есімдігі

В) Жалпылау есімдігі

С) Белгісіздік есімдігі

Д) Болымсыздық есімдігі

Е) Өздік есімдігі

4. Тәуелденген тұлғадағы сілтеу есімдігін табыңыз.

А) Кіміңіз? Несі?

В) Бұнысы, мынауымыз

С) Соның, анаған

Д) Өздерің, өзіңіз

Е) Барлығынан, бәріңіз

5. Болымсыздық есімдігін көрсетіңіз.

А) Бірнеше

В) Саған С) Дәнеңе

Д) Әлдекім Е) түгел

6. Есімдік сөйлемде қандай жағдайда анықтауыш болады.

А) Зат есімнің орнына қолданылса.

В) Сын есім мен сан есімнің орнына қолданылса.

С) Мезгіл, мекен мағынасын білдірсе

Д) Сөйлем соңында келсе.

Е) Үстеу сөздердің орнына қолданылса

7. Сын есімнің орнына жұмсалатын белгісіздік есімдігін табыңыз.

А) қайсыбір

В) әлдекім С) біреу

Д) әлдеқайда Е) кімде-кім

8. Тұлғасы өзгеріп септелген есімдікті көрсетіңіз.

А) Осынау

В) Оған С) Әрне

Д) Кейбіреулер Е) Ештеңе

9. Асты сызылған есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр?

Сендер нешеусіңдер?

А) Бастауыш

В) Баяндауыш

С) Толықтауыш

Д) Анықтауыш

Е) Пысықтауыш

10. Бастауыш қызметіндегі есімдікті табыңыз.

А) Әркімді заман сүйремек. В) Өзіңде бармен көзге ұрып,

Артылам деме өзгеден.

С) Жаңа жолдың басшысы – ол. Д) Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін.

Е) Сенен аяр түгі жоқ.

Бүгін сыйлас көрініп

11. Есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр?

«Сіз» деген — әдеп, «біз» – деген көмек.

А) Анықтауыш

В) Толықтауыш С) Бастауыш

Д) Пысықтауыш Е) Баяндауыш

12. Жалпылау есімдігі қатысқан сөзді табыңыз.

А) Ешкімге тіл қатушы болма.

В) Саған тай сатып әперем

С) Өзің үлкен, қылығың бала-шаға.

Д) Еріншектік — күллі дүниедегі өнердің дұшпаны

Е) Әрбір жинақылықтың түбі – кеніш.

13. Ілік септік тұлғасындағы сұрау есімдігін табыңыз.

А) кіміңіз?

В) қайсысының? С) кімсіздер?

Д) неңіз? Е) нешеуінің?

14. Бірге жазылатын есімдікті

А) әр адам

В) әр уақытта С) әр түрлі

Д) әр қалай Е) әр кезде

15. Емілеге сай жазылған есімдіктің қатарын көрсетіңіз. табыңыз.

А) Еш уақытта, еш қашан

В) Әлде кім, әр адам С) Әркім, ешқашанда

Д) Кей ағаң, кей біреу Е) Бүтін, еш теңе

16. Дара есімдікті табыңыз.

А) Олар ертең сабаққа бармайды

В) Марат өз-өзіне сөз берді. С) Ертең ешкім ешқайда бармайды.

Д) Әрдайым сабақ оқыды. Е) Әлде неше рет қайталанды

17. Бөлек жазылатын есімдікті табыңыз.

А) әрқилы

В) әрқашан С) кейбіреу

Д) қайсыбір Е) ешқайда

18. Пысықтауыш қызметінде жұмсалмайтын қосымшасыз есімдік түрін көрсетіңіз.

А) жіктеу есімдігі

В) болымсыздық есімдігі. С) сілтеу есімдігі

Д) белгісіздік есімдігі Е) жалпылау есімдігі

19. Есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр.

Батырлар есімі ешқашан ұмтылмайды.

А) толықтауыш

В) баяндауыш С) пысықтауыш

Д) бастауыш Е) анықтауыш

20. Анықтауыш қызметіндегі есімдікті табыңыз.

А) Жылы мен суықтың бәрін көрді.

В) Кім қайратты?!

С) Темір, сенбісің?

Д) Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол.

Е) Маған ешқашан сенбе

21. Қай қатар есімдіктің мағыналық түріне жатпайды?

А) әркім, кейбіреу, әлденеше

В) олар, мен, біз С) кім, қашан, неше

Д) біреу, ешбір, қайсыбір Е) бәрі, түгел, барша

22. Болымсыздық есімдігін табыңыз.

А) дәнеме

В) бірдеме С) кімде-кім

Д) әлдекім Е) біреу

23. Дұрыс септелген есімдікті табыңыз.

А) менге

В) сенмен С) сода

Д) бұдан Е) сенің

24. Толықтауыш қызметіндегі есімдік қайсы?

Ол бізбен үнемі ақылдасады, кеңеседі.

А) ол

В) бізбен С) үнемі

Д) ақылдасады Е) кеңеседі

25. Тұлаусыз мүшелер қызметін атқарып тұрған есімдіктің қай түрі?

А) Оған ешкімнің дауы жоқ.

В) Бітетін біздің жерге егін қандай! С) Бәріміз осында.

Д) Әкем әлдекіммен сөйлесті. Е) Барлық кек бірге қайнап тұр.

26. Анықтауыш қызметінде тұрған есімдіктің қай түрі?

Өз елім — өлең төсегім,

А) жалпылау В) сілтеу С) сұрау

Д) белгісіздік Е) өздік

27. Қате тәуелденген есімдікті табыңыз.

А) менің мынауым В) сенің бұның

С) сіздің осыңыз Д) оның мұнысы Е) біздің олымыз

28. Төрт түрлі жалғау жалғанған өздік есімдігін табыңыз.

А) өздері

В) өздеріңіздің С) өзіңнен

Д) өздеріменен Е) өздерімізденсіңдер

29. Пысықтауыш қызметіндегі есімдікті табыңыз.

А) Олар жиналысқа түгел қатысты.

В) Мұны ертеңге қалдыруға болмайды. С) Оның ағасы ешкімге тиіспейді.

Д) Бұладың ойы іске аспады. Е) Барлық есті кісілер ертеңін ойлауға тиіс.

30. Есімдік басқаша қалай аталады?

А) есім сөз

В) орынбасар сөз табы С) көмекші есім

Д) жалпы есім Е) есімше

Есімдік тақырыбы бойынша тест тапсырмасының жауаптары:

Есімдік тақырыбына арналған кестелі тест тапсырмасы

мысалдар

жіктеу есімдігі

сілтеу есімдігі

сұру есімдігі

өздік есімдігі

белгісіздік есімдігі

болымсыздық есімдігі

жалпылау есімдігі

1

барлық

2

кейбіреу

3

олар

4

мыналар

5

өздері

6

ешқашан

7

біздің

8

мынау

9

баршасы

10

қайда?

11

ешкім

12

әркім

13

қайсыбір

14

әлдеқашан

15

қашаннан

16

өзіміздің

17

осынау

18

біреуге

19

кімде-кім

20

әрқайсысы

21

әлдекім

22

ешқайда

23

әрқашан

24

дәнеңе

25

өзді-өзіне

26

ештеңе

27

түгел

28

әне

29

қалай

30

тегіс

Есімдік тақырыбына арналған кестелі тест тапсырмасының жауаптары

. Есімдіктер – заттың атын, сынын, санын, я олардың аттарын білдірмейтін, бірақ солардың орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдіктер жіктеледі, септеледі тәуелденеді және көптеледі. Мағыналарына қарай есімдіктер мынадай топтарға бөлінеді :Жіктеу есімдігі ,Сілтеу есімдіг, Сұрау есімдігі,Өздік есімдік,Жалпылау есімдігі,Белгісіздік есімдігі,Болымсыздық есімдігі . 
1)Жіктеу есімдіктер – белгілі бір жақ түрінде қолданылатын есімдіктің түрі. Мен, сен, сіз, ол,біз,сендер, сіздер, олар деген сөздер жатады.2) Сілтеу есімдік – нұсқау және көрсету мағыналарын көрсетеді: бұл, мынау, анау, сол, мына, міне.3)Сұрау есімдігі – жауап алу мақсатында қойылған сұрақтар. Қазақ тіліндегі барлық сұраулы сөздер жатады: кім? неше? қайда? неге?4) Өздік есімдігі – әр түрлі тұлғадағы өз деген бір ғана сөз: өз, өзім, өз-өзіне, өзіміз.5) Жалпылау есімдігі – жалпылау, жинақтау мағыналарын білдіретін есімдіктің түрі: барлық, бәрі, тегіс, түгел, күллі. 6) Белгісіздік есімдігі — белгісіз мәнде айтылатын сөздер. Жасалауына әр, бір, әлде деген үш сөз ұйтқы болып қызмет атқарады: әркім, әлдекім, әрқалай, бірнеше, бірдеме,кейбір, әрқалай.7) Болымсыздық есімдігі – болымсыздық мағынаны білдіреді. Негізінде еш деген сөзбен кейбір есімдіктердің бірігуі арқылы жасалады: ешкім, ешқайда, ештеме, ешқашан, дәнеңе.

?стеу есімдік правила написания


6

2 ответа:

?стеу есімдік правила написания00

Есімдік зат есім,сын есім және сан есімнің орнына қолданылатын сөз табы
Мысалы мен,ол,өзі,барлық,әркім,ешкім

?стеу есімдік правила написания00

Есім сөздердің(зат есім,сын есім,сан есім) орнына жүретін сөз табы,орынбасар сөздер — есімдік деп аталады.

Читайте также

?стеу есімдік правила написания

Кешки ас. Танертен сабакка барамын. Тусте уйыктаймын.

?стеу есімдік правила написания

Кыскы жылкылар табаны тага.

?стеу есімдік правила написания

1) Қазақтың ән өнерлері қандай болады?
2) Фольклор дегеңіміз не?
3)Халық әнді не үшін ұнатады?
4)Қазақ халқында жырлар бар ма?
5)Күй дегеніміз не?

?стеу есімдік правила написания

Рядом с городом перевод

?стеу есімдік правила написания

Әдетте құндылық деген сөзді естігенде ойыңызға не келеді? Құнды заттар, құнды ақпарат, басқа адамның құнды қасиеттері. Әр нәрсенің өз құндылығын білгенмен, біз өз құндылықтарымызға назар аудара бермейміз — жан-дүниеміздің құндылықтарына.  Ойланып көріңізші, сіздің қандай құндылықтарыңыз бар? Сіз өзіңізді ақылды, инабатты, тәрбиелі, парасатты, адамгершілігі, түсінігі мол және т.б. керемет қасиеттерге ие адаммын деп ойлауыңыз мүмкін. Бұның бәрі құнды қасиеттерге жатады. Сіз ата-анаңызды, туыстарыңызды, достарыңызды, туған жеріңізді, еліңізді, ұлтыңызды шексіз сүюіңіз мүмкін. Бұл да адамның ерекше жақсы көретін құндылықтары. Сіздің үйіңіз, материалды жағдайыңыз, жұмысыңыз, айналысатын ісіңіз, хоббиіңіз, шығармашылығыңыз да құндылықтар қатарында. Болмысыңыз бен пішініңіз, сұлулығыңыз, сымбаттылығыңыз — құндылықтың бір түрі. Сонымен қатар, іске аспай жатқан құндылықтар да болады: үйлену, тұрмыс құру, ата-ана болу, өмірде өз орныңды табу, сыйлы адам болу, тұлға ретінде мойындалу да құндылықтар. Аналар үшін баласы үлкен құндылық. Сол себепті баласы жайлы жаман сөз естісе, ескерту алса, анасының жүрегі жараланады, ашуға салынады, айтқан адамға өмір бойы ренжіп, ашуланып, тіпті төбелесуге дейін баратындар бар. Ал енді сол реніш пен ашуға келдік, негізінде осы эмоциялар басқаның біздің құндылықтарымызға тіл тигізгенінен болады екен. Мұны біз ешқашан ойланбаймыз. Адам сенің ашуыңа тиді, ренжітті, аяғында ұрсып тыңдыңдар. Ал негізі ойлана келсек, ол сіздің қандай да бір құндылығыңызды жалмап өтуі мүмкін.  Әр адам өз құндылығын анықтап алған кезде реніштің қайдан шығатыны анықтала бастайды. Сол кезде адамды кешіру де жеңілдейді.  Мысалы, сіз бір адамның шығармашылығын сынға алдыңыз. Ол азар да безер болып, сізге ренжіді. Неге? Өйткені, ол үшін оның шығармасы оның құндылығы. Ол оған жанын салды. Ал сізге бұл тіптен құндылық болмауы мүмкін. Егер ол адам сізді кешіргісі келсе, ол сол құндылығына тағы бір назар аударып, оны жақсарту үшін тағы жұмыс істеу керектігін түсінуі керек. Бұл өмірде болатын т.б. реніштер мен ашуларға да байланысты. Адам бойында мыңдаған құндылық бар. Бірақ біреу менің құндылығыма тиісті деп ренжіп жүре беруге болмайды. Құндылығыңыздың кем-кетік тұстарын анықтаңыз, ол әлі де жөндеуді талап ететін шығар, немесе құндылығыңыздың кішкене бағасын түсіріп, адамды кешіріңіз.